2021-07-20

Vindskydd nr 7 saknas

Vindskydd nr 7 saknas för tillfället pga brand. Vi räknar med att bygga upp ett nytt vindskydd våren 2022. Uppdatering kommer här.