2021-10-31

Inte ved vid alla vindskydd/eldstäder

På grund av högt besökstryck under denna sommar har veden tagit slut på flera ställen. Vi jobbar för fullt med att köra ut ved till alla platser just nu. Det finns också säckved att köpa på Infocenter och Café Carl i Lenungshammar.

Följande vindskydd har dåligt med ved för tillfället: plats nr 7 (där även vindskyddet saknas pga brand), 13 Bränäsdalen, 25 Bergtjärn, 29 Skärvattnet, 37 Älmheds Långtjärn, 8 Östra Kalvudden, 36 Holmetjärn, 32 Mjögtvängen, 41 Sandtjärn, 44 Svarthagstjärnet och 34 Svarttjärn.

Detta inlägg uppdateras kontinuerligt. Senast 20211115.