2022-08-09

Ved saknas vid ett antal vindskydd

Ved saknas för närvarande på följande platser: nr 13 Brånestad, nr 16 Siktjärn, nr 32 Mjögtvängen, nr 36 Holmetjärn, nr 39 Öjesjön, nr 42 Glatjärn, nr 43 Rämmingen, nr 44 Svarthagstjärnet, nr 47 Kolakojan Gängene, nr 48 Åltjärn, nr 49 Holmtjärn och nr 50 Stora Mörttjärn.

Numren ovan hänvisar på platserna i Glaskogskartan (som man kan köpa online). Vi jobbar kontinuerligt med påfyllning av ved och uppdaterar vår information på denna sida när något förändras.

Bästa hälsningar, Glaskogsteamet. 2022-08-09