2022-12-19

Brist på ved

Tyvärr har vi haft stora problem med vedhanteringen men vi fyller på kontinuerligt så alla platser ska få ved.

Ved saknas dock just nu på: Nr 8 Kalven, nr 9 Rågärdsviken, nr 10 Manjatjärn, nr 13, nr 14 Skagern, nr 16 Siktjärn, nr 20 St. Abbort, nr 29 St. Skärvattnet, nr 36 Holmtjärn, nr 37 Älmhedslångtjärn, nr 39 Öjesjön, nr 44 Svarthagstjärnet, nr 48 Åltjärn, nr 49 Holmtjärn, nr 50 Stora Mörttjärn och 53 Älveberget.

Hälsningar, Team Glaskogen

2022-12-19