2023-05-05

Ved saknas vid vissa vindskydd

Ved saknas för närvarande vid följande vindskydd:
10-Manjatjärn 20-Abbortjärn 29-Skärvattnet 34-Svarttjärn 36-Holmtjärn
37-Älmhedslångtjärn 53-Älveberget 54-Lerviksudden


Ved körs ut kontinuerligt. Informationen uppdateras så fort det blir ändringar i vedtillgången.

Några av dessa vindskydd kommer dock sakna ved under hela säsongen 2023. Det gäller:
36-Holmtjärn 39-Öjesjön 44-Svarthagstjärnet 48-Åltjärn 49-Holmtjärn 50-Stora Mörttjärn

Bästa hälsningar, Team Glaskogen

2023-05-05