2023-02-07

Shortage of firewood

Update: there is still a shortage of firewood at the following locations: no. 10 Manjatjärn, No. 13, no. 20 St. Abbort, no. 29 St. Skärvattnet, no. 36 Holmtjärn, no. 37 Älmhedslångtjärn, no. 39 Öjesjön, no. 44 Svarthagstjärnet, no. 48 Åltjärn, no. 49 Holmtjärn, no. 50 Stora Mörttjärn and no. 53 Älveberget. Greetings, Team Glaskogen. 7th February 2023