Privacy policy

We are translating our privacy policy. If you have any questions, you can email us at glaskogen@arvika.se

Stiftelsen Glaskogen Naturreservat (org.nr 872000-6512), är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter du registrerar, såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Hur använder vi dina personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, när du t. ex. gör en bokning, kontaktar vårt infocenter eller genomför en betalning. Här kan du läsa mer i detalj om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken den lagliga grunden för behandlingen är samt hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

För att hantera dina bokningar och betalningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din bokning och betalning hos oss. Din bokning inkluderar uppgifter om bokat boende, utrustning samt eventuella ytterligare tillbehör.
Laglig grund: Fullgörande av avtal
Lagringstid: Dina uppgifter rensas 2 år efter senaste bokning

För att förse dig med relevant information kring din bokning

Vi behandlar dina personuppgifter såsom mailadress då vi skickar dig relevant information kring din bokning, såsom bokningsregler, rutiner för utlämnande av utrustning osv.
Laglig grund: Fullgörande av avtal
Lagringstid: Vi rensar din mailadress från detta utskick efter aktuell säsong

För att hantera kundserviceärenden

Vi behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss exempelvis via mail eller i sociala medier.
Laglig grund: Intresseavvägning
Lagringstid: Uppgifter rensas när ärendet är avslutat, i sociala medier ligger uppgifter kvar

Vid felsökning och support av bokningssystem

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter vid teknisk support och felsökning i våra bokningssystem.
Laglig grund: Intresseavvägning
Lagringstid: Uppgifterna kan komma att behandlas under den tid teknisk support av våra bokningssystem genomförs.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av oss på Stiftelsen Glaskogen Naturreservat.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Cookies

Glaskogens webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan.

Vi använder oss av följande cookies:

Permanenta cookies. Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett bestämt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.
Sessionscookie. Sessionscookies lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan. Vi använder helt enkelt sessionscookies för att förbättra upplevelsen för våra användare på bigtail.se
Cookies för statistik. Analytiska cookies som gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. Vi använder verktyg från Google för att analysera vår trafik.

Inställningar för Cookies. Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vissa delar av glaskogen.se kan användas fullt ut endast om din webbläsare tillåter cookies. Läs gärna mer om Cookies hos Post- och Telestyrelsen.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl.

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Stiftelsen Glaskogen Naturreservat
Skolgatan 36, 671 31 Arvika
0570-440 70
glaskogen@arvika.se

Uppdaterad 200710