2023-04-17

Ved saknas vid vissa vindskydd

Uppdatering: det finns fortfarande brist på ved på följande ställen: nr 10 Manjatjärn, nr 20 St. Abbort, nr 29 St. Skärvattnet, nr 34 Svarttjärn, nr 36 Holmtjärn, nr 37 Älmhedslångtjärn, nr 39 Öjesjön, nr 44 Svarthagstjärnet, nr 48 Åltjärn, nr 49 Holmtjärn, nr 50 Stora Mörttjärn, nr 53 Älveberget och nr 54 Älveberget.

Vi ber er att elda varsamt och sparsamt! Hälsningar, Team Glaskogen. 2023-04-17