Aktuell info

2022-10-04

Brist på ved

Tyvärr har vi haft stora problem med vedhanteringen denna sommar. Tack vare att så många besöker Glaskogen blir åtgången på ved allt större och vi har dessutom drabbats av maskin- och fordonhaverier. Men nu börjar vi fylla på med ved på alla platser för fullt igen.

Ved saknas dock just nu på: Nr 8 Kalven, nr 9 Rågärdsviken, nr 10 Manjatjärn, nr 13 Brånestad, nr 14 Skagern, nr 16 Siktjärn, nr 20 St. Abbort, nr 26 Södra Sundsudden, nr 29 St. Skärvattnet, nr 31 Olles Vindskydd, nr 36 Holmtjärn, nr 37 Älmhedslångtjärn, nr 39 Öjesjön, nr 44 Svarthagstjärnet, nr 48 Åltjärn, nr 49 Holmtjärn, nr 50 Stora Mörttjärn och 53 Älveberget.

Ring gärna för aktuell info på 0570-440 70. Det finns även ved att hämta på vårt Infocenter så ni får med er på er tur. Hälsningar, Team Glaskogen

Uppdaterat 2022-11-16

2022-09-08

Café Carl stängt lördagen den 10/9

Vi öppnar åter den 17/9 och serverar hembakta godsaker och mat från skogen. Bland annat en god och värmande kantarellsoppa med kantareller från Glaskogen. Välkomna!

2022-08-09

Ved saknas vid ett antal vindskydd

Ved saknas för närvarande på följande platser: nr 13 Brånestad, nr 16 Siktjärn, nr 32 Mjögtvängen, nr 36 Holmetjärn, nr 39 Öjesjön, nr 42 Glatjärn, nr 43 Rämmingen, nr 44 Svarthagstjärnet, nr 47 Kolakojan Gängene, nr 48 Åltjärn, nr 49 Holmtjärn och nr 50 Stora Mörttjärn.

Numren ovan hänvisar på platserna i Glaskogskartan (som man kan köpa online). Vi jobbar kontinuerligt med påfyllning av ved och uppdaterar vår information på denna sida när något förändras.

Bästa hälsningar, Glaskogsteamet. 2022-08-09

2022-06-23

OBS! Skogsbrandrisk

Det råder skogsbrandrisk i Glaskogen just nu så var extra försiktig när du eldar och se till att släcka elden helt innan du lämnar platsen. Och elda endast i våra iordningsställda eldstäder som finns med på vår Glaskogskarta. Lämna inga spår! Team Glaskogen

2022-06-10

Campingförbud för motorfordon i reservatet förutom på i ordningställda platser

På grund av att allt fler husbilar och liknande campar i Glaskogens naturreservat har stora naturvärden och värden för friluftsliv påverkats negativt de senaste åren. För att skydda dessa värden har Länsstyrelsen i Värmland i våras fattat beslut om ett förbud att ställa upp husvagn, husbil eller liknande på annat än på särskilt iordningställda och anvisade platser. Vi håller just nu på med att ta fram fler ställplatser på olika platser i reservatet men hänvisar just nu till campingen i Lenungshammar. Hälsningar, Team Glaskogen

2022-06-03

Ta sommarbussen till Glaskogen och få ett gratis tredygnskort!

Mellan den 26 juni till den 16 augusti kan du ta bussen till Lenungshammar, hjärtat i Glaskogen! Bussen går mellan Karlstad, Grums, Värmskog, Glava, Lenungshammar, Sulvik, Jössefors och Glaskogen. Så nu går det smidigt att resa med tåg eller buss från exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö till Karlstad och Arvika och sedan vidare med nya sommarlinjen 130 till Glaskogen. Tidtabell och priser mm hittar ni här www.varmlandstrafik.se/glaskogen. Ert gratis tredygns-Glaskogenkort (värde 200 kr) får ni när ni visar upp er bussbiljett i vårt Infocenter i Lenungshammar! Vi ser fram emot ert besök!

2022-05-30

Övernattningasstuga nr 45 i Gängene ej tillgänglig längre

Vår övernattningsstuga nr 45 i Gängene har fått en privat ägare och är inte tillgänglig längre för allmänheten. I närheten finns dock rastkoja nr 3 och vindskydd nr 48, 49 och 44. Ha en god tur! Team Glaskogen 2022-05-30

2022-05-06

Båtarna på plats vid sjön Lelången

Vid sjön Lelången finns båtar för överfärd där vandringsleden korsar sjön. Båtarna tas upp vintertid men är på plats nu igen. Hälsningar, Team Glaskogen

2022-04-29

Ved saknas vid ett antal vindskydd och rastplatser

Ved saknas för närvarande på följande platser:

Nr 36 Holmetjärn, nr 39 Öjesjön,, nr 44 Svarthagstjärnet, nr 48 Åltjärn, nr 49 Holmtjärn och nr 50 St. Mörttjärn.

Numren hänvisar på platserna i Glaskogskartan (som man kan köpa online).

Vi jobbar kontinuerligt med påfyllning av ved och uppdaterar vår information på denna sida när något förändras.

Bästa hälsningar, Glaskogsteamet. 2022-04-29

2022-04-22

Ved saknas vid ett antal vindskydd och rastplatser

Ved saknas för närvarande på följande platser: nr 8 Östra Kalvudden, nr 25 Bergtjärn, nr 36 Holmetjärn, nr 39 Öjesjön, nr 41 Sandtjärn och nr 44 Svarthagstjärnet. Numren hänvisar på platserna i Glaskogskartan (som man kan köpa online). Vi jobbar kontinuerligt med påfyllning av ved och uppdaterar vår information på denna sida när något förändras. Bästa hälsningar, Glaskogsteamet. 2022-04-22