Aktuell info

2023-03-16

Telefonstrul!

Just nu har vi problem med vårt telefonnummer +46 570-44070. Om ni inte når oss maila till glaskogen@arvika.se eller ring + 46 570-81828 i brådskande ärenden.

Vi hoppas att vi snart har snart ha löst problemet. Hälsningar, team Glaskogen. 2023-03-16

2023-02-07

Brist på ved

Uppdatering: det finns fortfarande brist på ved på följande ställen: nr 10 Manjatjärn, nr 20 St. Abbort, nr 29 St. Skärvattnet, nr 34 Svarttjärn, nr 36 Holmtjärn, nr 37 Älmhedslångtjärn, nr 39 Öjesjön, nr 44 Svarthagstjärnet, nr 48 Åltjärn, nr 49 Holmtjärn, nr 50 Stora Mörttjärn, nr 53 Älveberget och nr 54 Älveberget. Hälsningar, Team Glaskogen. 2023-02-27

2022-12-19

Brist på ved

Tyvärr har vi haft stora problem med vedhanteringen men vi fyller på kontinuerligt så alla platser ska få ved.

Ved saknas dock just nu på: Nr 8 Kalven, nr 9 Rågärdsviken, nr 10 Manjatjärn, nr 13, nr 14 Skagern, nr 16 Siktjärn, nr 20 St. Abbort, nr 29 St. Skärvattnet, nr 36 Holmtjärn, nr 37 Älmhedslångtjärn, nr 39 Öjesjön, nr 44 Svarthagstjärnet, nr 48 Åltjärn, nr 49 Holmtjärn, nr 50 Stora Mörttjärn och 53 Älveberget.

Hälsningar, Team Glaskogen

2022-12-19

2022-06-23

OBS! Skogsbrandrisk

Det råder skogsbrandrisk i Glaskogen just nu så var extra försiktig när du eldar och se till att släcka elden helt innan du lämnar platsen. Och elda endast i våra iordningsställda eldstäder som finns med på vår Glaskogskarta. Lämna inga spår! Team Glaskogen

2022-06-10

Campingförbud för motorfordon i reservatet förutom på i ordningställda platser

På grund av att allt fler husbilar och liknande campar i Glaskogens naturreservat har stora naturvärden och värden för friluftsliv påverkats negativt de senaste åren. För att skydda dessa värden har Länsstyrelsen i Värmland i våras fattat beslut om ett förbud att ställa upp husvagn, husbil eller liknande på annat än på särskilt iordningställda och anvisade platser. Vi håller just nu på med att ta fram fler ställplatser på olika platser i reservatet men hänvisar just nu till campingen i Lenungshammar. Hälsningar, Team Glaskogen

2022-06-03

Ta sommarbussen till Glaskogen och få ett gratis tredygnskort!

Mellan den 26 juni till den 16 augusti kan du ta bussen till Lenungshammar, hjärtat i Glaskogen! Bussen går mellan Karlstad, Grums, Värmskog, Glava, Lenungshammar, Sulvik, Jössefors och Glaskogen. Så nu går det smidigt att resa med tåg eller buss från exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö till Karlstad och Arvika och sedan vidare med nya sommarlinjen 130 till Glaskogen. Tidtabell och priser mm hittar ni här www.varmlandstrafik.se/glaskogen. Ert gratis tredygns-Glaskogenkort (värde 200 kr) får ni när ni visar upp er bussbiljett i vårt Infocenter i Lenungshammar! Vi ser fram emot ert besök!

2022-05-30

Övernattningasstuga nr 45 i Gängene ej tillgänglig längre

Vår övernattningsstuga nr 45 i Gängene har fått en privat ägare och är inte tillgänglig längre för allmänheten. I närheten finns dock rastkoja nr 3 och vindskydd nr 48, 49 och 44. Ha en god tur! Team Glaskogen 2022-05-30

2022-05-06

Båtarna på plats vid sjön Lelången

Vid sjön Lelången finns båtar för överfärd där vandringsleden korsar sjön. Båtarna tas upp vintertid men är på plats nu igen. Hälsningar, Team Glaskogen

2022-04-29

Ved saknas vid ett antal vindskydd och rastplatser

Ved saknas för närvarande på följande platser:

Nr 36 Holmetjärn, nr 39 Öjesjön,, nr 44 Svarthagstjärnet, nr 48 Åltjärn, nr 49 Holmtjärn och nr 50 St. Mörttjärn.

Numren hänvisar på platserna i Glaskogskartan (som man kan köpa online).

Vi jobbar kontinuerligt med påfyllning av ved och uppdaterar vår information på denna sida när något förändras.

Bästa hälsningar, Glaskogsteamet. 2022-04-29