Båt och fiske

Här kan du fiska i Värmlands största naturreservat och få fina naturupplevelser på köpet. Direkt från strandkanten eller från båt som du kan hyra. Med Glaskogens fiskekort kan du fiska i ett 80-tal vackra sjöar och tjärnar i och omkring Glaskogens naturreservat.

Glaskogens fiskekort

Med vårt fiskekort kan du fiska i ett 80-tal vackra sjöar och tjärnar i och omkring Glaskogens naturreservat. Glaskogens fiskekort är resultatet av ett samarbete mellan Stiftelsen Glaskogen, Stora Enso AB och fiskevårdsområdesföreningarna i Hillringsberg, Järnsjön, Stora Bör, Stora Gla, Sölje och Övre Gla.

  • Fiskekort är personligt och ska uppvisas med legitimation.
  • Lax, öring, röding, sik, ål och gädda får endast fångas med mimistorleken 30 cm, max 3 st av ovanstående fiskar per person och dygn. Övriga fiskar ingen begränsning. Tänk ändå på framtida fiske!
  • Fiske i rinnande vatten är förbjudet.
  • Innehavare av Glaskogens fiskekort får fiska med flugspö, pimpel och mete. Vid fiske från båt får max 3 redskap/båt användas samtidigt. Vid övrigt fiske gåller att max 3 redskap per person får användas samtidigt.
  • Barn under 16 år fiskar gratis.

Köp ditt fiskekort via länk, bekräftelse via mail är ditt fiskekort.
Du kan också köpa kortet via iFISKE.

*Ska du enbart fiska över dagen utan att nyttja våra iordningställda faciliteter behöver du endast köpa Glaskogens fiskekort. Använder du vindskydd, övernattningsstugor, eldstäder, ved, dass eller soptunnor behöver du köpa ett Glaskogskort för de dagar du spenderar i naturreservatet.


Glaskogskortet – för vandring, rast och övernattning

Glaskogskortet köper du när du använder Glaskogens infrastruktur såsom vindskydd, övernattningsstugor, eldstäder, ved, dass och soptunnor. Men du får naturligtvis också stödja oss och köpa kortet även om du besöker Glaskogen utan att använda vår infrastruktur.

Ditt bidrag gör skillnad och ökar våra möjligheter att erbjuda ännu bättre service i framtiden. Allt för att du ska få en magisk och lättsam vildmarksupplevelse. Pengarna som betalas för Glaskogskortet går direkt till skötsel och underhåll av området.

Övernattning max två dygn per plats och gång. Kortet gäller inte för övernattning på campingplatsen i Lenungshammar.

Barn under 16 år gratis. För grupprabatt kontakta Stiftelsen Glaskogen eller återförsäljare.

Du kan också köpa kortet via iFISKE.


Fiskebestånd

I våra vatten finns allt från gädda, abborre, gös till lax, öring, röding och sik. Du får använda flugspö, spinnspö, mete och agnhåv. Mer detaljerad info om fiskebestånd och vilka arter som finns i olika vatten och kartor finns på iFISKE.

Vinterhalvåret är fantastiskt i Glaskogen. Under de senaste åren har vi haft mycket fina isar som lämpat sig för pimpelfiske och andra vinteraktiviteter som långfärdsskridskor och skidor.

De senaste åren har fiskevårdsområdenas föreningar arbetat hård med att stärka fiskebestånden. Dels genom restaurering av bäckar och älvar som tidigare använts för flottning, dels genom utsättning av risvasar. I sjöarna inom Glaskogsreservatet har privata markägare rätt att lägga ut nät, ryssjor och mjärdar. Det är inte tillåtet att ta upp dessa. Det är heller inte tillåtet att fiska i rinnande vattendrag. Där låter vi naturen vara orörd.

Båt och fiskeutrustning

Hyr en av våra roddbåtar eller kanoter och utforska våra fina fiskevatten i Stora Gla och Övre Gla. I Lenungshammar finns fiskeutrustning att köpa för den som vill pröva fiskelyckan.

Hyr båt

6 timmar: 350 kr
24 timmar: 600 kr
1 vecka: 2 500 kr

I priset ingår flytvästar. Du kan hyra båt mellan 15 maj till 30 september.


Kontakt

Tel 0570-440 70
glaskogen@arvika.se


Bekvämligheter och tillgänglighetsanpassning

Vid Buvattnet (nära Lenungshammar) finns en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga med grillkåta och HWC. Det finns bra parkeringsmöjligheter och det är lätt att ta sig ner till bryggan.

fiske från kanot