Om Stiftelsen Glaskogens naturreservat

Två år efter bildandet av naturreservatet Glaskogen bildades Stiftelsen Glaskogens naturreservat. Stiftarna är Arvika (70%), Eda (2%), Säffle (12%) och Årjängs kommun (16%). Glaskogens naturreservat sträcker sig över dessa fyra kommuner. Stiftelsen har sitt säte i Arvika.

Styrelsen representeras av nio politiskt tillsatta ledamöter från de fyra stiftarkommunerna. Till styrelsen hör ett rådgivande organ med företrädare från Länsstyrelsen Värmland, Stora Enso Skog AB (äger cirka 80% av marken i Glaskogen), privata markägare, fiskevårdsområden, jaktvårdsområden, naturskyddsföreningen och Lenungshammars bygdegårdsförening.

Stiftelsen har i uppdrag att främja friluftslivet och att underhålla och sköta om friluftsinfrastrukturen i Glaskogens naturreservat. Det är totalt 9 helårsanställda plus cirka 25 sommaranställda som gör sitt bästa för Glaskogen.

Stiftelsen Glaskogen driver också Glaskogens Infocenter, Glaskogens vildmarkscamping, Glaskogens Kanotcentral (godkänd av Svenska Kanotförbundet) och Café Carl. Alla dessa verksamheter ligger i Lenungshammar.