Vandra i Glaskogen

Glaskogen bjuder på riktig vildmarkskänsla och många fina naturupplevelser! Naturreservatet är det största i Värmland och har 30 mil vandringsleder med ett trettiotal vindskydd och iordningsställda eldstäder. Du kan vandra i många dagar eller välja kortare dagsturer. På vår Glaskogskarta hittar du all information du behöver. Du kan köpa den längre ner på sidan.

Alla våra vandringsleder är väl markerade med orange färg och med skyltar i korsningar. Utefter lederna ligger vindskydd, övernattningsstugor och rastplatser. För säkerhets skull bör du ändå ha med ett eget tält för övernattning om stugor och vindskydd redan skulle vara upptagna. Och glöm inte att köpa Glaskogskort inför ditt vildmarksäventyr!

Aktivt skogsbruk

Glaskogens naturreservat är stiftat i syfte att främja friluftslivet. Endast delar av reservatet är Natura 2000 områden för att skydda olika naturvärden. Detta innebär att det bedrivs aktivt skogsbruk i vårt område. Observera, att för din egen säkerhet är det inte tillåtet att gå in på eventuella avverkningsplatser. Det bedrivs ett modernt skogsbruk i reservatet. Virkesbilarna måste ha gott om plats för att kunna vända eller lasta. Parkera därför inte vid vägkanten eller vid de vändplatser som gjorts i ordning för skogsbruket.

Glaskogskortet – för vandring, rast och övernattning

Glaskogskortet, vårt naturvårdskort för Glaskogen, köper du när du ska vandra, paddla, cykla och/eller fiska i naturreservatet och nyttja ved och eldplatser, vindskydd, övernattningsstugor, soptunnor och toaletter som finns i naturreservatet.

Ditt bidrag gör skillnad och ökar våra möjligheter att erbjuda ännu bättre service i framtiden. Allt för att du ska få en magisk och lättsam vildmarksupplevelse. Intäkterna från Glaskogskortet går direkt till skötsel och underhåll av området.

Övernattning max två dygn per plats och gång. Kortet gäller inte för övernattning på campingplatsen i Lenungshammar.

Barn under 16 år gratis. För grupprabatt kontakta Glaskogen eller återförsäljare.

Välj vilken variant av kort du vill köpa – dagskort, dygnskort, tredagarskort, veckokort eller årskort – fyll i namnet på den som ska ha kortet och fyll i det datum du anländer till Glaskogen.

Glaskogskortet

Glaskogskortet finns att köpa på följande platser:
Stiftelsens kontor i Arvika och Lenungshammar, Turistbyråerna i Arvika, Säffle, Arvika Kanot och Turistcenter, Bensinstationen i Glava och Sulvik, Ica i Glava, Sölje Camping, Guesthouse Eleven i Jössefors, Sommarvik Swecamp i Årjäng, Survival Center i Svanskog och Ica i Sillerud.


Glaskogskartan

På vår karta över naturreservatet Glaskogen finns alla vandrings- och kanotleder, vindskydd och övernattningsstugor markerade. Alla leder är märkta med orange i terrängen utom natur och kulturstigen som har vit märkning i terrängen. Kartan är vattentålig, trespråkig och i skala 1:50 000.

Gör din beställning här, så skickar vi kartan till dig inom 5 dagar.


Övernattingsstugor

När du köpt Glaskogskortet får du använda de övernattningsstugor som finns i området (sängar utan madrasser).

Två kvinnor vandrar och läser kartan