Glaskogskortet – för vandring, rast och övernattning

Glaskogskortet, Glaskogens naturvårdskort, köper du när du ska övernatta, nyttja ved och eldplatser, vindskydd, övernattningsstugor, soptunnor, toaletter mm som finns i naturreservatet.

Intäkterna från Glaskogskortet går tillbaka till skötsel och underhåll av reservatet, så att du ska ha tillgång till alla bekvämligheter. Övernattning max två dygn per plats och gång. Kortet gäller inte för övernattning på campingplatsen i Lenungshammar. Barn under 16 år gratis.

För grupprabatt kontakta Glaskogen eller återförsäljare.

Du kan också köpa kortet via iFISKE.

Glaskogens fiskekort

Med vårt fiskekort kan du fiska i ett 80-tal vackra sjöar och tjärnar i och omkring Glaskogens Naturreservat. Glaskogens fiskekort är resultatet av ett samarbete mellan Stiftelsen Glaskogen, Stora Enso AB och fiskevårdsområdesföreningarna i Hillringsberg, Järnsjön, Stora Bör, Stora Gla, Sölje och Övre Gla.

  • Fisekortet är personligt och ska uppvisas med legitimation.
  • Lax, öring, röding, sik, ål och gädda får endast fångas med ministorleken 30 cm, max 3 st av ovanstäende fiskar per person och dygn. Övriga fiskar ingen begränsning. Tänk ändå på framtida fiske!
  • Fiske i rinnande vatten är förbjudet.
  • Innehavare av Glaskogens fiskekort får fiska med flugspö, pimpel och mete. Vid fiske från båt får max 3 redskap/båt användas samtidigt. Vid övrigt fiske gäller att max 3 redskap per person får användas samtidigt.
  • Barn under 16 år fiskar gratis.

Du kan också köpa kortet via iFISKE.

*Ska du enbart fiska över dagen utan att nyttja iordningställda faciliteter behöver du endast köpa Glaskogens fiskekort. Annars behöver du också köpa Glaskogskortet för de dagar du spenderar i naturreservatet.

Glaskogskartan

På vår karta över naturreservatet Glaskogen finns alla vandrings- och kanotleder, vindskydd och övernattningsstugor markerade. Alla leder är märkta med orange i terrängen utom natur och kulturstigen som har vit märkning i terrängen. Kartan är vattentålig och i skala 1:50 000.

Gör din beställning här, så skickar vi kartan till dig. Kartan skickas inom 5 dagar.

Vandringsförslag

Ett häfte med 14 vandringsförslag i Glaskogen. Allt från en kortare dagstur till flerdagarsturer. Med beskrivning, svårighetsgrad, beräknad tidsåtgång, kartutsnitt samt packlista. Här får du också mer information om Glaskogen och all viktig information inför ditt besök i Glaskogen.

A4, 18 sidor, färg. Köpes med fördel ihop med vår Glaskogskarta.