Glaskogens Historia

Namnet Glaskogen dyker upp på 1600-talet för första gången. Var namnet Gla kommer ifrån är oklart men det finns många sjöar och vattendrag i området som heter något på Gla. Som till exempel Stora Gla och Övre Gla, Glaåkern och Glafsfjorden. Det finns även ortsnamn som Glava i området. Och Glava omnämns för första gången som Gladwol 1503 (där wol tolkas som vall och hela betydelsen av namnet tolkas som ”den släta gräsmarken’ vid älven Gladh(a)”. Härmed tror vi oss veta att det var vattendragens namn Gla som gav upphov till många andra namn i området och därmed också till Glaskogen.

Idag ser vi Glaskogen som ett vackert landskap med kullar och berg och dalgångar, många sjöar och vattendrag och (delvis) djupa skogar. Men förr var det inte precis attraktivt att bosätta sig i området för det var mycket svårframkomligt och marken svår att bruka marken. Men det finns många fornlämningar som stenåldersbosättningar och fångstgropar finns på flera platser i området.

På 1600-talet kom dock många finnar hit och slog ned sina bopålar. De röjde marken med hjälp av svedjebruk och en del av Glaskogen kallas fortfarande just ”Finnskogen”.

Glaskogen har också långa brukstraditioner i form av flera järnbruk, kopparverk och sågverk. Vid sjön Stora Gla anlades 1857 ett glasbruk. Handblåst fönsterglas från Glava Glasbruk blev en berömd produkt och kan numera ses i eget museum.