Om Glaskogens naturreservat

Reservatet bildades 1970 för att bevara ett stort område med vildmarkskaraktär och natursköna miljöer och för att området har en stor betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Glaskogen är Värmlands största naturreservat. Området ligger i ett kuperat landskap och har flera sjöar. De två största sjöarna är Stora Gla och Övre Gla.

Det bedrivs skogsbruk i stora delar av området och du kan se hyggen. Endast ca 600 av områdets knappa 29 000 hektar är skyddade mot avverkning enligt reservatsföreskrifter, biotopskydd och naturvårdsavtal.

Naturreservatet Glaskogen ingår delvis i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000, med området Rödvattnet-Majendal.

Det finns också fyra fågelskyddsområden med tillträdesförbud delar av året. Det är förbjudet att uppehålla sig inom dessa områden under perioden 1 april – 31 augusti, förutom för fågelskyddsområdet i Lelången där förbudstiden i stället är 1 april – 31 juli. Tänk på att fågelskyddsområden sträcker sig 100m ut i vattnet.

Natur och djur

Upplev urskog och lyssna på fåglarna

Glaskogen är beläget mitt i växtgränsen för många nordliga och sydliga arter. Växtlivet blir mycket skiftande och intressant tack vare att olika växtzoner möts här. Här växer dvärgbjörk och lappvide, som man normalt hittar i norra Sverige. Det finns också speciella botaniska sevärdheter som lindängen vid Gängene, hassellunden vid Kalleboda och torrängen vid Halvardsnäs. Vill du uppleva gammal urskog finns det en sådan på den höjd som kallas Rödvattensberget i sydöstra delen av reservatet.

Fågellivet i Glaskogen är typiskt för den mellansvenska barrskogen. Här häckar bland annat ärtsångare, tretåig hackspett, rödvingetrast, nötkråka, kungsfågel och törnskata. Bland rovfåglarna kan du främst se duvhök, ormvråk, bivråk och en del ugglearter. Storlom och smålom har sina revir vid flera av sjöarna.

Aktiviteter

I Glaskogen finns 300 km vandringsleder och runt 40 iordningställda vindskydd, eldstäder med ved, toaletter, informationsskyltar med mera. Du kan välja kortare dagsturer eller vandra i flera dagar.

Här finns även 150 km paddelleder på de stora sjöarna Stor och Övre Gla samt på de mindre sjöarna. De stora sjöarna bjuder på fin paddling i kanot och kajak medans de mindre vattendragen är perfekta för packraft då det blir en del landtransporter.

Vill du fiska? Då kan du köpa fiskekort som gäller för de flesta av de 80 sjöarna i Glaskogen.

Informationscentral i Lenungshammar

På Glaskogens Infocenter i Lenungshammar kan du få hjälp och information om friluftsliv och allt som Glaskogen erbjuder. Personalen tipsar gärna om lämpliga vandringsleder, cykelturer och kanotleder. Här kan du också köpa ditt Glaskogskort, fiskekort eller din Glaskogskarta, förnödenheter för din tur och annat smått och gott. Intäkterna från Glaskogskortet används för att upprätthålla den service som finns inom naturreservatet.

Glaskogskortet – för vandring, rast och övernattning

Glaskogskortet köper du när du ska vandra, paddla eller cykla i naturreservatet och nyttja ved och eldplatser, vindskydd, övernattningsstugor, soptunnor och toaletter som finns i naturreservatet.

Ditt bidrag gör skillnad och ökar våra möjligheter att erbjuda ännu bättre service i framtiden. Allt för att du ska få en magisk och lättsam vildmarksupplevelse. Intäkterna från Glaskogskortet går direkt till skötsel och underhåll av området.

Tillgänglighet

På den nya fiskeplatsen i Sigfridstorp, som tidigare var ett timmerupptag, finns nu en tillgänglighetsanpassad toalett, grillplats och ett flertal bryggor som är enkla att beträda.

Vid sjön Lilla Rämmingen finns en tillgänglighetsanpassad rastplats med vindskydd, grillplats och torrtoalett.

Mobiltäckning

Tänk på att mobiltäckning i området är varierande och i delar av området kan det vara dålig mobiltäckning.

Ta bussen till Glaskogen

Mellan 24 juni och 11 augusti 2024 kan du åka buss till Glaskogen, både från Karlstad och från Arvika. Besök Värmlandstrafiks hemsida för att se tidtabell och få mer information om busslinjen.

Mer om sommarlinjen till Glaskogen hos Värmlandstrafik.se