2023-06-07

ELDNINGSFÖRBUD

I Glaskogen är det nu förbjudet att elda med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris och grenar). Det är dock fortfarande tillåtet att elda i våra officiella eldstäder som finns med på vår karta och med sprit- eller gasolkök. Men var mycket försiktiga!

Mer info hittar ni på Länsstyrelsen Värmlands hemsida eller på MSB.se.

Hälsningar, team Glaskogen.