2023-07-31

Kalkning i Glaskogen

Kalkningsförbundet meddelade igår kväll att kalkning inom Glaskogens naturreservat kommer att ske måndagen den 31 juli och eventuellt tisdagen den 1 augusti. Detta innebär låg helikopterflygning och nedsläpp av kalk över olika vatten i Glaskogen. Helikopterpiloterna gör först en kontrollflygning över området för att se att det inte finns vandrare eller paddlare i området innan de släpper ner kalk.

Parkera inte vid kalksäckarna i området då helikopterna kommer att plocka upp säckarna under dagen. Bilvägarna till säckarna måste också hållas fria för trafik.