Ved – aktuell status

Uppdaterat 2024-07-10

Ved saknas för närvarande vid följande vindskydd/eldstäder:  

  • 36 Holmtjärn*
  • 44 Svarthagstjärnet* 

Vi prioriterar veden just nu och räknar med att vi kör ut ved till alla ställen som inte är markerade med * innan sommaren 2024.
Informationen uppdateras så fort det blir ändringar i vedtillgången.

Platser markerade med * har vi svårt att nå men hoppas kunna leverera ved även till dessa platser senare under 2024.

Tänk på att veden kan vara blöt så här års så tar med er tändmaterial (tidningspapper, träflisor, tändkuber, torrt gräs, näver) för att starta en brasa.


Vandringsleder – aktuell status

Uppdaterat 2024-07-10

Leden över Rödvattensberget

För närvarande avråder vi från att vandra leden över Rödvattensberget, där vindskydd nr. 44 finns beläget. (Glaskogenkartan S19-S21) Detta beror på att ett stort antal granar har dött till följd av granbarkborreangrepp i Natura2000-området. Dessa granar har en tendens att snabbt bli sköra och plötsligt falla eller brytas av, vilket innebär att det är riskfyllt att vistas i detta område. Leden är dessutom svårframkomlig på grund av redan nedfallna träd.

För att vandra mellan Dammarna och Gängene rekommenderar vi istället vandringsleden från Dammarna, längs stranden på Stora Gla via Rämåna, vidare till Gängne längs grusväg.