2023-02-07

Fehlendes Brennholz

Update: An folgenden Stellen fehlt immer noch Brennholz: Nr. 10 Manjatjärn, Nr. 13, Nr. 20 St. Abbort, Nr. 29 St. Skärvattnet, Nr. 36 Holmtjärn, Nr. 37 Älmhedslångtjärn, Nr. 39 Öjesjön, Nr. 44 Svarthagstjärnet, Nr. 48 Åltjärn, Nr. 49 Holmtjärn, Nr. 50 Stora Mörttjärn und Nr. 53 Älveberget. Mit freundlichen Grüßen, Team Glaskogen. 7.2.2023