2024-03-11

Ved saknas på följande platser

Ved saknas för närvarande vid följande vindskydd/eldstäder:  

7 Klädsträcksberget

10 Manjatjärn

20 Abbortjärn

28 Södra Sundsudden

32 Mjögtvängen

36 Holmtjärn*

39 Öjesjön* 

44 Svarthagstjärnet* 

48 Åltjärn*

49 Holmtjärn*

50 Stora Mörttjärn*

53 Älveberget

54 Lerviksudden

Vi prioriterar veden just nu och räknar med att vi kör ut ved till alla ställen som inte är markerade med * innan sommaren 2024.
Informationen uppdateras så fort det blir ändringar i vedtillgången.

Platser markerade med * har vi svårt att nå men hoppas kunna leverera ved även till dessa platser senare under 2024.

Tänk på att veden kan vara blöt så här års så tar med er tändmaterial (tidningspapper, träflisor, tändkuber, torrt gräs, näver) för att starta en brasa.

Bästa hälsningar, team Glaskogen